DentalBulut, Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Eğitim Bursu Kapılarını Yeniden Açıyor!

DentalBulut, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da diş hekimliği öğrencilerine burs veren kurumlar arasında yer alıyor. Eğitim bursu ile DentalBulut; diş hekimliği fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitimine maddi destek sağlayarak; öğrencilerin eğitim hayatına daha odaklı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesini hedefliyor.

Diş Hekimliği Burs Başvurusu Süreci Nasıl İşlemektedir?

Diş hekimliği öğrencilerine burs veren kurumlardan biri olan DentalBulut’un diş hekimi öğrencilerine burs başvuruları;  18 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında bu sayfa üzerinden yapılabilir. Başvuru süresi sona erdiğinde; DentalBulut Bursu sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır. DentalBulut Bursunu almaya hak kazanan diş hekimi öğrencilerine burs başvurularının sonuçları e-posta aracılığıyla bilgilendirilecek ve ilgili belgeleri göndermeleri istenecektir. 4 gün içerisinde burs listesinde olan ve yanıt alınamayan öğrencilerin hakları, başka bir öğrenciye devredilecektir.

DentalBulut Burs Miktarı, Kişi Sayısı ve Süresi Nedir?

Diş hekimi öğrencilerine burs miktarı 2023 – 2024 dönemi için 1200₺’dir. Bursiyer sayısı; başvuruda bulunacak diş hekimi adaylarımızın sayısı ve kriterleri dikkate alınarak belirlenecektir. DentalBulut Burs süreci 2023 – 2024 yılını kapsayacak olup; ödemeler 2023 Ekim – 2024 Haziran tarihleri aralığında yapılacaktır.

DentalBulut Burs Başvurusu Koşulları Nelerdir?

DentalBulut burs başvurusu için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir:

 • 25 yaşını geçmemek,
 • T.C. üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim görmek,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur),
 • Üniversitelerin 3. veya 4. sınıfına geçmeye hak kazanmak,
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,

Yukarıdaki maddeleri sağlayan tüm diş hekimliği bölümü öğrencileri burs başvurusunda bulunabilir.

DentalBulut Burs Başvurusuna İstenecek Belgeler Nelerdir?

Değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden aşağıda yer alan belgeler talep edilecektir. İstenen belgeler dijital ortamda kabul edilecektir. Belgeler PDF formatında taranarak veya akıllı telefonların belge tarama özelliği kullanılarak gönderilebilir.

Diş Hekimliği öğrencilerine burs veren kurumlardan biri olarak burs başvurusuna olumlu dönülen bursiyelerden talep ettiğimiz belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • İkametgah belgesi,
 • Gelir beyanı ile ilgili olarak;
 • Çalışan ebeveynlerin maaş bordrosu,
 • Serbest çalışan ebeveynlerin gelir / kurumlar vergisi beyannamesi,
 • Emekli ebeveynler için aylık maaş belgesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmayan ebeveynlerin çalışmadığını; gelirleri olmadığını kanıtlayan belge

Yukarıdaki belgelerin tümü e-Devletten temin edilebilir.

 

Başvurular 15 Eylül 2023 Tarihinde Sona Ermiştir. İlginiz için Teşekkür ederiz.