“Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, bu yılın Şubat ayında yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğe göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sağlayıcıları ile medikal malzeme ve ilaç, etken madde temin eden tüm mükelleflerin 1 Temmuz 2021’de e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunuyor.”

Bu kapsamda olan  mükellefler aşağıdaki gibidir:

 • Hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri,
 • Diyaliz merkezleri
 • Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunan diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,
 • Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri,
 • Laboratuvarlar,
 • Eczane, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,
 • Optisyenlik müesseseleri,
 • İşitme merkezi,
 • Kaplıcalar,
 • Beşeri tıbbi ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri,
 • Ecza depolarıdır.

Yayınlanan yeni tebliğe göre sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç ya da etken ham madde temin eden tüm mükelleflerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla brüt satış hasılatı gözetilmeksizin e-Fatura uygulamasına geçmeleri gerekir.

SGK ile anlaşması bulunmayan Sağlık İşletmeleri için e-fatura geçişi zorunlu değildir.

Bununla beraber, e-Fatura kullanmanın hem maliyet hem de kolaylık açısından bir çok avantajı bulunmaktadır. Zorunluluk olmasa dahi e-Faturaya geçmenizi öneririz.

Siz de en kolay, en hızlı şekilde e-Faturaya geçmek isterseniz Sekizbit E-dönüşüm ürünümüzü inceleyin. Hemen kayıt olun, sizi e-faturaya geçirelim.

 

Önemli Hatırlatma: TDB, muayenehaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri için uygun görülen TDB Fiyat Listesi 2023 duyurusunu yayınladı!