Diş Hekimi Muayenehanesi Açılışı İçin Gerekli Adımlar

Kendi diş hekimi muayenehanenizi açmaya karar verdiyseniz, bu heyecan verici süreçte dikkat etmeniz gereken bir dizi adım bulunmaktadır. Aşağıda, muayenehane açılışı için gereken resmi işlemleri ve adımları detaylandırıyoruz:

Dişhekimleri Odası Üyeliği

 • Üyelik ve Yükümlülükler:
  • Diş hekimleri, mesleklerine başlamadan bir ay içinde il veya bölge Dişhekimleri Odasına üye olmalıdır. Bu, hem serbest çalışanlar hem de kamu kurumlarında çalışanlar için geçerli bir zorunluluktur, ancak kamu kurumlarında çalışanlar ve mesleğini geçici olarak yapmayanlar dışındadır.
  • Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’na göre, odalara üyelik meslek icrası için zorunludur.
 • Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
  • Noter onaylı diploma veya mezuniyet belgesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • İkametgâh belgesi,
  • Güncel çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,
  • Dişhekimleri Odası tarafından sağlanan üye başvuru formu.
 • Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi ve Aidatlar:
  • Üyelik bilgilerinde değişiklik olduğunda (örneğin çalışma adresi veya telefon numarası gibi) bu değişikliklerin bir ay içinde odalara bildirilmesi gerekiyor.
  • Yıllık üye aidatları, her yılın Mart ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Mali Yükümlülükler

 • Vergi ve Defter Tasdiki:
  • Faaliyet göstermeye başlamadan önce, Serbest Meslek Kazanç defterinizin notere tasdiklenmesi gerekmektedir.
  • Şirket olarak faaliyet gösterecekler, MERSİS üzerinden kuruluş işlemlerini tamamlamalı ve Ticaret Siciline kaydını yapmalıdır.
 • Vergi Dairesine Bildirim:
  • İşyeri kira kontratı, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı örneği gibi belgelerle vergi dairesine kayıt yaptırılmalıdır.
  • Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sayfasından alınır.
 • SGK İşlemleri:
  • Faaliyete başladıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerekli tescil işlemleri yapılmalıdır.

İl Sağlık Müdürlüğüne Başvuru

Muayenehanenin yasal olarak açılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunmanız ve gerekli belgeleri sunmanız gerekmektedir. Bunlar arasında muayenehanenin adresi, kat planları, diş hekiminin diploması, tıbbi cihaz listesi ve yangın güvenliği belgesi gibi dokümanlar bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yükümlülükleri

 • Bağ-Kur Tescili:
  • Diş hekimleri, vergi dairesine mükellefiyet kaydı yaptırdıktan sonra, meslek odası aracılığıyla veya bireysel olarak Bağ-Kur tescili için SGK’ya başvurmalıdır.
 • Sigortalı Personel Çalıştırma:
  • Eğer muayenehanede personel çalıştırılacaksa, SGK’ya işyeri ve personel tescili yapılmalıdır.

Fiziksel Şartlar ve Donanım

 • Uygun havalandırma ve aydınlatma,
 • Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzey malzemeleri,
 • Isıtma ve soğutma sistemleri,
 • Hasta ve çalışan güvenliği için gerekli tedbirler,

Aşağıdaki asgari tıbbi cihaz ve donanımın bulundurulması gerekmektedir (yasal zorunluluk değil fakat bir kliniğin olmazsa olmazları):

 • Diş üniti,
 • Aeratör başlığı,
 • Mikromotor,
 • Anguldruva,
 • Işınlı dolgu cihazı,
 • Ultrasonik scaler,
 • Otoklav ve poşetleme cihazı,
 • Periapikal röntgen cihazı veya taşınabilir röntgen cihazı,
 • Dijital Sensör Cihazı/ fosfor plak okuyucu/ otomatik banyo cihazı/film banyo tankı,
 • Tedavi el aletleri (periodontal dahil olmak üzere)
 • Endodontik döner alet sistemi
 • Çekim aletleri,
 • Muayene seti,
 • Acil set,
 • Oksijen tüpü ve maskesi,
 • Manşonlu tansiyon aleti​​.
 • İş güvenliği donanımı (yangın tüpü vs.)

Yönetmeliklere Uyum

 • Sağlık kuruluşları, yeni yönetmelikle yayınlanan hükümlere uyum sağlamalıdır.
 • Ön izin, ruhsat ve faaliyet izni belgesi alınmalıdır.
 • Reklam yasağına uyulmalı ve sağlık kuruluşlarının tabela standartlarına dikkat edilmelidir.
 • Hastalara ait verilerin elektronik ortamda kaydedilmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın merkezi sağlık veri sistemine aktarılması gerekmektedir​​. (MBYS-USS)

Bu adımlar, muayenehanenizi sorunsuz bir şekilde açmanıza yardımcı olmak için gereklidir. Her adımın kendi içinde daha fazla detayı olabileceğini ve güncel mevzuata göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Bu nedenle işlemlerinizi yaparken ilgili kurumların güncel yönerge ve bilgilendirmelerini takip etmek önemlidir.