Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 06.10.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte diş hekimlerinin açabileceği özel muayenehane ve poliklinikleri ilgilendiren faaliyet, denetim, personel alımı ve cihaz standartlarına yer verilmiştir.

Diş hekimlerini ilgilendiren bu yönetmelikle birlikte özellikle dikkat çeken ana maddeler şunlardır:

  • Yeni açılacak poliklinik ve muayenehanelerin yanı sıra hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarının da yeni yönetmelikle yayınlanan hükümlere uyum sağlaması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Hizmet veren sağlık kuruluşlarının mevcut fiziki standartlar ile devam edebileceği; tıbbi donanım ve personel standartlarıyla ilgili düzenlemeleri de 31.12.2023 tarihine kadar yeni yönetmeliğe uyum sağlaması gerektiğine değinilmiştir.
  • Yönetmelikte merkez, poliklinik ve muayenehane olarak ayrı ayrı tüm fiziki standart koşullarına yer verilmiştir. Diş hekimi polikliniği veya diş muayenehanesi açmak için gerekli olan fiziki şartlar detaylı bir şekilde yönetmelikte açıklanmıştır.
  • Sağlık kuruluşlarının açılış izni; ön izin, ruhsat ve faaliyet izni belgesi olmak üzere üç basamaklı bir sisteme dönüştürülmüştür. Buna göre, muayenehane ve polikliniklere il sağlık müdürlüğü tarafından merkez ve hastanelere ise Sağlık Bakanlığı tarafından ön izin ve ruhsat verilecek, Müdürlük tarafından düzenlenecek faaliyet izin belgesi ile de sağlık hizmeti vermeye başlayabileceklerdir.
  • Diş Hekimleri için reklam yasağı devam etmektedir. Sağlık kuruluşlarının, haksız rekabet yaratan, insanları yanıltan veya yanlış yönlendiren, talebe yönelik herhangi bir sosyal platformda reklam yapması engellenmiştir. Sağlık kuruluşları yayımlanan maddenin hükümlerine sadık kalmak koşuluyla; hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Diş hekimleri için reklam yasağının detaylarını içeren TDB’nin sitesinde yayımlanan yazıya ulaşmak için https://www.tdb.org.tr/menu_goster.php?Id=34 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
  • Sağlık kuruluşlarının tabela standartlarının nasıl olması gerektiğine de bu yönetmelikte yer verilmiştir. Sağlık kuruluşunun kapısında veya bina dışında ebadı ve adedi Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen standartta olmalıdır. Bununla birlikte, sağlık kuruluşu isimlendirilirken ülke genelindeki kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştırılacak şekilde kullanılamaz. Sağlık kuruluşlarının tabela standartları için https://www.tdb.org.tr/mevzuat_liste.php?Id=9 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
  • Yönetmeliğin 7. Bölüm 22. Maddesinde yer alan “Sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara ait veriler elektronik ortamda kaydedilir. Verilerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi hususlarında Bakanlığın kayıt tescil sisteminde kayıtlı bir sağlık bilgi yönetim sistemi kullanılması zorunludur.” maddesiyle birlikte diş hekimlerinin KTS’ye kayıtlı, aktif DHBS listesinde yer alan bir firma ile çalışmaları zorunlu hale getirilmiştir. DentalBulut Hasta Takip Programı da Bakanlığın belirlediği şartlara uyum sağlamaktadır.
  • Yine aynı maddede değinilen; hastaların bütün sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığı merkezi sağlık veri sistemine aktarılması zorunlu tutulmuş; bunun için 01.03.2023 tarihine kadar süre verilmiştir. Bulut tabanlı bir yazılım olan DentalBulut ile Bakanlığın merkezi sağlık veri sistemine sağlık verilerin aktarılması sağlanmaktadır.

6 Ekimde yürürlüğe giren diş hekimleri için yönetmelik doğrultusunda dikkat çeken maddeler yukarıdaki gibidir. Diş hekimleri için yönetmeliğin tamamı için buraya tıklayabilirsiniz.

DentalBulut, 14 gün ücretsiz deneme süresi olan bulut tabanlı hasta takip yazılımıdır. Bakanlığın şartlarına uyum sağlamış, içerisinde merkezi sağlık veri sistemine tedavi gönderimi olan, reçete, fatura, onam formları gibi bir kliniğin ihtiyacı olabilecek tüm gereksinimleri karşılamaktadır. DentalBulut’un tüm özelliklerini incelemek için DentalBulut.com üzerinden ücretsiz demo hesabı oluşturabilirsiniz.

diş hekimi hasta takip programı ücretsiz deneme