Bildiğiniz gibi 2019’un son aylarında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 509 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura ve e-Arşiv sistemlerine geçiş zorunlu hale gelmiştir. Yayınlanan tebliğin kapsamı, diş hekimlerinin e-Fatura konusundaki yükümlülükleri ve sürece nasıl dahil olacaklarıyla ilgili merak ettiğiniz hususları sizler için derledik.İlk olarak e-Dönüşümün önemli bir adımı olan e-Fatura, e-Arşiv ve e-Serbest Meslek Makbuzu kavramlarını sizler için açıklayalım. 

e-Fatura: Yeni bir belge türü olmamakla birlikte kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahiptir ve kısaca “faturaların internet ortamında gönderilip – alınması” olarak açıklanabilir. e-Fatura her iki tarafın da elektronik fatura kullanıcı olduğu durumlarda kullanılır. Burada her iki tarafın da tüzel kişiliğe sahip firma sahibi/işletmecisi olduğunu söyleyebiliriz. 

e-Arşiv Fatura: e-Fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve aynı zamanda vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda gönderilen elektronik fatura çeşididir. Bir diğer deyişle e-Arşiv fatura, e-Fatura kullanmayan birine/tüzel kişiliğe, e-Fatura kullanıcısı bir tüzel kişilik tarafından fatura kesildiğinde, bunun mail yolu ile ulaştırılan nüshasıdır. Örneğin, bir mağazadan şahıs olarak ayakkabı aldığınızda, mail adresinize e-Arşiv fatura gelir.

Yani e-Arşiv fatura, e-Faturanın bir formudur diyebiliriz. 

e-Faturanın Temel özelliklerine gelecek olursak:

  • Kullanımı belirli şartlarda zorunludur.
  • GİB veya özel entegratör kullanılır.
  • Gönderilen her fatura önce Gelir İdaresi Başkanlığı’na yani GİB’e iletilir.
  • Söz konusu fatura, elektronik ortamda alıcıya iletilmektedir. Kağıt çıktısı alınamaz. Yalnızca e-Arşiv faturaya dönüştüğünde çıktı alınabilir.
  • Formatı zorunludur.
  • Mali mühür kullanılır.

 

e-Serbest Meslek Makbuzu: Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabı tarafından düzenlenmekte olan, mesleki faaliyetlere ilişkin her türlü işin miktarını ve fiyatını gösteren belgeye denilmektedir. e-Serbest makbuzu ise elektronik ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzudur. 

Serbest Meslek erbapları e-Fatura’ya geçiş yapabilir ancak e-Fatura düzenleyemezler. Serbest meslek erbapları sadece makbuz düzenleyebilirler.

Serbest meslek erbabı e-Fatura’ya geçtiğinde sadece e-Fatura mükelleflerinden kendisine düzenlenecek faturaları e-Fatura olarak alabilir ve elektronik olarak muhafaza edebilir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; kendi muayenehanesini işleten serbest meslek erbabı bir diş hekimi e-Fatura sistemine geçebilir ancak kendisi e-Fatura düzenleyemez, yalnızca ürün/hizmet aldığı tüzel kişiliğe sahip bir firmanın kendisi adına kestiği e-Faturayı elektronik ortamda teslim alabilir ve arşivleyebilir.

Yazımızın geri kalanına bu noktada diş hekimlerimiz özelinde devam edebiliriz.

Yazının başında da bahsettiğimiz gibi; GİB tarafından yayınlanan  509 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura ve e-Arşiv sistemlerine geçiş zorunlu hale gelmiştir. 

Peki diş hekimleri bundan sonraki süreçte nelere dikkat edecek?

 

  1. Mesleğini  muayenehanesinde icra eden diş hekimleri için;

01 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını  e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Dileyen diş hekimleri e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihinden (19.10.2019) itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir. 

01/02/2020 tarihinden  itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçeceklerdir.

Buradan hareketle, şahıs firması sahibi diş hekimlerinin e-Fatura sistemine geçiş zorunlulukları bulunmadığı ve e-Serbest Meslek Makbuzu zorunluluğu olduğunu söyleyebiliriz.

e-Serbest Meslek Makbuzu işlemleri için mali mühür veya e-imza sahibi olmak gerekmektedir. Mali mühür; firma kaşesinin elektronik halidir, Kamu Sertifikasyon Merkezine yapılacak başvuru ile mali mühür alınabilir.

e-imza için size önceki yazılarımızda detaylı bir bilgi paylaşımı yapmıştık, o yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzu, alıcının talebi üzerine ıslak imzalı kağıt çıktılı olarak ya da elektronik ortamda teslim edilebilir. E-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen dişhekimleri de bu makbuzları  elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.

EFT-POS özellikli yeni nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarından alınan bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçmektedir.

  2. Şirket olarak faaliyet gösteren diş hekimleri için;

2018 ve 2019 hesap dönemi brüt satışları toplamı 5.000.000 TL üzerinde ise 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda sağlayanlar ise hesap dönemini izleyen yılın Temmuz başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunanlar şirket olarak faaliyet gösterenler aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da otomatik olarak geçmiş olurlar. 

e-faturaya geçiş işlemleri için; e-İmza veya mali mühür başvurusu yapmak gerektiğini daha evvel de belirtmiştik.

 

Faturalarınızı elektronik ortamda düzenlemek için kullanabileceğiniz yöntemler:

  1. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan e-Belge portalları (GİB Portal Yönetimi),
  2. Başkanlıktan izinli Özel Entegratörlerin Sağladığı Ön Muhasebe Yazılımlarından
  3. DentalBulut olarak biz de hekimlerimize bu hizmeti sağlıyoruz.  İster DentalBulut diş hekimi hasta takip programı ile entegre ister bağımsız çalışabilen Elektronik Fatura ve SMM yazılımımızı denemek için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 

e-Dönüşümün önemli bir halkası olan  e-belge uygulamaları ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında mükellef grupları arasında haksız rekabetin engellenmesi, kâğıt belge kullanımından kaynaklanan maliyetlerinin azaltılması, standart belge formatlarının oluşturulması ve kamu hizmeti kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir.

Bizler de bir yazılım firması olarak diş hekimlerimizin işlerini kolaylaştırmak için yapılan e-Dönüşüm uygulamalarını destekliyor ve bu süreçlerin kliniklerimiz için kolaylaşması adına kendilerine memnuniyetle yardımcı oluyoruz. 

Her türlü sorularınız için bize 0216 337 72 93 ve [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.