Bir önceki yazımızda sizler için e-Reçete sisteminin Reçetem Sistemine dönüşümünü, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 kapsamında Reçetem Sistemi ile ilgili paylaştığı düzenlemeleri ve sistemin kullanımıyla ilgili bilgileri derlemiştik.

Yazımızda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 07.02.2020 tarih ve E.34867 sayılı yazısı esas alınarak İl Sağlık Müdürlükleri tarafından odalara gönderilen yazılarda,14.02.2020 tarihi itibariyle bütün sağlık kuruluşlarının E-Reçete uygulamasına dahil edileceğini sizlere aktarmıştık.

Öte yandan uygulamaya ilişkin  TDB (Türk Diş Hekimleri Birliği) bir yazı paylaşarak zorunluluğa ilişkin farklı bir görüş paylaşmıştır. 14.02.2020 tarihli paylaşımda e-Reçetenin mecbur olamayacağı yönünde tespitlerde bulunmuş ve elektronik ortamda hazırlanmayan reçetenin geçerliliğini koruduğu görüşlerini aktarmışlardır.

Bizler kamu otoritesi ya da bir meslek odası gibi topluluklar içerisinde olmadığımız için bu konuda görüş bildirememekle birlikte, sizlerle gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz.

E-Dönüşüm sisteminin farklı aşama ve disiplinlerinde hep bu gibi soru işaretleri olagelmiştir. Sistemin artıları ve sağlık çalışanlarına sağlayacağı faydalar bir yanda, eski alışkanlıkların ve geleneksel sistemin getirdiği kolaylıklar ise bir yanda bu çelişkiyi devam ettirecek gibi görünüyor. Öyle tahmin ediyoruz ki, Son 10 yıldan fazla bir dönemi kapsayan e-Dönüşümün bu ikilemleri önümüzdeki 10 yıl boyunca daha devam edebilir.